THE BOAT

WINSHELL är ett projekt som pågått sean 2014. Projektet handlar om att hitta produkter som minskar eller helt eliminerar risken för sprickor i glas på fordon orsakade av stenskott. Vindrutor och glas på extralysen är det som har testats storskaligt. Samtliga tester har visat mycket goda resultat och därför har vi valt att inom snar framtid lansera produkten nationellt.

Att tillverka glas är mycket energikrävande och på det sättet bidrar det till en sämre miljö att byta vindruta istället för att skydda den. Detta kommer vi att ändra på.

THE BOAT är ett projekt som startat i April 2020 och som kommer att hålla på till och med november 2022. Här är målsättningen att hitta ett alternativ till giftig bottenfärg.

Det kommer att finnas en länk här inom kort som gör att det går att följa våra tester och resultat månadsvis.

Organisationsnummer: 559134-7231

Information som anges i kontaktformulären sparas i max 12 månader.

En del av Victor Meacham Aktiebolag

COPYRIGHT © All Rights Reserved