Anti-Virus

THE BOAT

WINSHELL är ett projekt som pågått sean 2014. Projektet handlar om att hitta produkter som minskar eller helt eliminerar risken för sprickor i glas på fordon orsakade av stenskott. Vindrutor och glas på extralysen är det som har testats storskaligt. Samtliga tester har visat mycket goda resultat och därför har vi valt att inom snar framtid lansera produkten nationellt.

Att tillverka glas är mycket energikrävande och på det sättet bidrar det till en sämre miljö att byta vindruta istället för att skydda den. Detta kommer vi att ändra på.

Vi har flera pågående projekt där fokus är att kunna leverera produkter så att våra kunder ska kunna erbjuda så smittfria miljöer som möjligt för både sina anställa och kunder samt är väldigt kostnadsbesparande.


Att ha personal som går runt och desificerar med jämna mellanrum är mycket kostsamt för att istället ha aktivt avdödande material eller rengöringsmedel med långverkande effekt.


Just nu utvärderar vi bland annat en folie som avdödar virus och bakterier aktivit i ca 5 år. Där utför vi tester på touch-skärmar, bussknappar och ledstänger.


Vi kombinerar detta projekt med tester av rengöringsmedel som "drar till sig" bakterier och virus och avdödar det löpande samt att ett aktivt avdödande medel som vi applicerar på bussförarplatser på blandannat rattar, knappar mm för att både skydda föraren från överförbar smitta via hud men även försäkra oss om att plastdetaljer såsom knappar och rattar från uttorkning då det medel vi testar ej har någon plastförstörande alkohol.


Mer info om dessa porojekt kan ni få om ni mailar projektansvarig Mikael på mikael@clearwrapab.se

THE BOAT är ett projekt som startat i April 2020 och som kommer att hålla på till och med november 2022. Här är målsättningen att hitta ett alternativ till giftig bottenfärg.

För att följa detta projekt, maila då till info@clearwrapab.se för att få inloggningsuppgifter till vår ProjektPortal.